contact@domain.com
1, My Address, My Street, New York City, NY, USA

ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT

Te întrebi ce e desenat pe mine?
Home » Te întrebi ce e desenat pe mine?

Te întrebi ce e desenat pe mine?

Ceea ce vezi se numesc marcaje forestiere, se aplică în general pe arbori (uneori și pe borne artificiale) și servesc la delimitarea și încadrarea unităților teritoriale de amenajare și gospodărire a fondului silvic.

Banda orizontală dublă separată de o bandă albă care mă înconjoară și alăturat se află un număr, semnifică intersecții de linii parcelare și desparte două parcele alăturate.

În funcție de culoarea benzilor, acestea marchează pădurea ca fiind:

-roșu (cea mai frecventă culoare întâlnită) proprietatea ocolului silvic administrator al pădurilor de stat;

-Galben: proprietate privată – ocoale de regim.

Știai că?

Marcajele forestiere delimitează areale omogene din punct de vedere al specilor, vârsta specie și densității arborilor.